Rozliczanie kierowców

* * *

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW OBEJMUJE:

  • odczyt z karty kierowcy, wykresówek i tachografu,
  • analiza czasu pracy i wykroczeń,
  • ewidencja czasu pracy i rozliczanie wynagrodzeń,
  • obliczanie płacy minimalnej w krajach UE,
  • rozliczanie delegacji,
  • przygotowanie regulaminu pracy i wynagradzania,
  • reprezentacja  podczas kontroli ITD i PIP,
  • odwołania od decyzji ITD i PIP. 

Masz pytania napisz do nas