O firmie

* * *

Outsourcing Kadry i Płace "EZKA" powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na nowoczesne usługi kadrowo płacowe.
Powierzone nam zadania realizujemy zgodnie z najwyższymi standardami obsługi oraz całkowitą zgodnością prawa. Naszym Klientom zapewniamy poufność oraz całkowite bezpieczeństwo danych. Świadczymy usługi kadrowo- płacowe zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych oraz dbałością o zachowanie płynności pracy przedsiębiorcy.
Stale podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, śledzimy zmiany oraz nowości w praktycznych rozwiązaniach, by sprostać najwyższym standardom wiedzy, kompetencji i jakości.

Korzyści

Naszym celem jest odciążenie przedsiębiorców od działalności związanej z wypełnianiem funkcji personalnej, poprzez przejęcie zadań działu kadrowo- płacowego i świadczenie profesjonalnych usług w tym zakresie.
Korzyści dla Twojej firmy:
- gwarancja ciągłości realizacji zleconych zadań, bez ryzyka przerw spowodowanych urlopami i innymi nieobecnościami własnych pracowników,
- możliwość ograniczenia zatrudnienia i redukcja kosztów własnych,
- bezpieczeństwo i poufność danych w tym utajnienie wynagrodzeń,
- standaryzacja dokumentacji, procedur i raportów.